Püf Noktalar

Bilgisayarda Kullanılan Tüm Kısayol Tuşları

Bilgisayarda Kullanılan Tüm Kısayol Tuşları

Bilgisayarda Kullanılan Tüm Kısayol Tuşları hayatınızı kolaylaştırmak ve günlük işlerinizi daha pratik yapmak için gerekli.Çoğunu zaten biliyor ve kullanıyorsunuz…

Temel bilgisayar kısayol tuşlarının listesi:

 • Alt + F – Geçerli programdaki dosya menüsü seçenekleri.
 • Alt + E – Geçerli programdaki seçenekleri düzenler.
 • F1 – Evrensel yardım (her türlü program için).
 • Ctrl + A – Tüm metni seçer.
 • Ctrl + X – Seçilen öğeyi keser.
 • Ctrl + Del – Seçili öğeyi kes.
 • Ctrl + C – Seçili öğeyi kopyala.
 • Ctrl + Ins– Seçilen öğeyi kopyala.
 • Ctrl + V – Seçili öğeyi yapıştırın.
 • Shift + Ins – Seçili öğeyi yapıştırır.
 • Home – Kullanıcıyı geçerli satırın başına götürür.
 • Ctrl + Home – Belgenin başına git.
 • Son – Geçerli satırın sonuna git.
 • Ctrl + End – Belgenin sonuna gider.
 • Shift + Home – Geçerli konumdan satırın başına kadar vurgulayın.
 • Shift + End – Geçerli konumdan satırın sonuna kadar vurgulayın.
 • Ctrl + (Sol ok) – Bir kerede bir sözcük sola gitme.
 • Ctrl + (Sağ ok) – Bir seferde bir kelime sağa gitme.

Microsoft Windows kısayol tuşları listesi;

 • Alt + Tab – Açık uygulamalar arasında geçiş yapar.
 • Alt + Üst Karakter + Sekme – Açık uygulamalar arasında geri dönün.
 • Alt + Print Screen – Geçerli program için ekran görüntüsü oluşturun.
 • Ctrl + Alt + Del – Yeniden başlat / Windows görev yöneticisi.
 • Ctrl + Esc – Başlat menüsünü açar.
 • Alt + Esc – Görev çubuğundaki uygulamalar arasında geçiş yapar.
 • F2 – Seçili simgeyi yeniden adlandır.
 • F3 – Masaüstünden bulmaya başla.
 • F4 – Tarama yaparken sürücü seçimini açın.
 • F5 – İçeriği yenile.
 • Alt + F4 – Geçerli açık programı kapat.
 • Ctrl + F4 – Programda pencereyi kapat.
 • Ctrl + Plus Tuşu– Windows Gezgini’ndeki tüm sütunların genişliklerini otomatik olarak ayarlayın.
 • Alt + Enter – Seçili simgenin veya programın özellikler penceresini açın.
 • Shift + F10 – Seçili öğeye sağ tıklamayı simüle edin.
 • Shift + Del – Programları / dosyaları kalıcı olarak siler.

Word kısayol tuşları;

 • Ctrl + A – Sayfanın tüm içeriğini seç.
 • Ctrl + B – Kalın vurgulanmış seçim.
 • Ctrl + C – Seçili metni kopyala.
 • Ctrl + X – Seçilen metni keser.
 • Ctrl + N – Yeni / boş bir belge açar.
 • Ctrl + O – Seçenekleri aç.
 • Ctrl + P – Yazdırma penceresini açar.
 • Ctrl + F – Bul kutusunu aç.
 • Ctrl + I – Vurgulanan seçimi italik hale getirin.
 • Ctrl + K – Bağlantı ekle.
 • Ctrl + U – Vurgulanan seçimin altını çizin.
 • Ctrl + V – Yapıştır.
 • Ctrl + Y – Gerçekleştirilen son eylemi yeniden yapar.
 • Ctrl + Z – Son işlemi geri al.
 • Ctrl + G – Seçenekleri bul ve değiştir.
 • Ctrl + H – Seçenekleri bul ve değiştir.
 • Ctrl + J – Paragraf hizalamasını yasla.
 • Ctrl + L – Seçili metni veya satırı sola hizala.
 • Ctrl + Q – Seçili paragrafı sola hizala.
 • Ctrl + E – Seçili metni veya satırı merkeze hizalayın.
 • Ctrl + R – Seçili metni veya satırı sağa hizala.
 • Ctrl + M – Paragrafı girintileme.
 • Ctrl + T – Asılı girinti.
 • Ctrl + D – Yazı tipi seçenekleri.
 • Ctrl + Üst Karakter + F – Yazı tipini değiştirin.
 • Ctrl + Üst Karakter +> – Seçilen yazı tipini + 1’le artırır.
 • Ctrl +] – Seçilen yazı tipini +1 artırır.
 • Ctrl + [- Seçili yazı tipini -1 azaltır.
 • Ctrl + Shift + * – Yazdırılmayan karakterleri görüntüleme veya gizleme.
 • Ctrl + (Sol ok) – Bir kelime sola gider.
 • Ctrl + (Sağ ok) – Bir sözcüğü sağa taşır.
 • Ctrl + (Yukarı ok) – Satırın veya paragrafın başına gider.
 • Ctrl + (Aşağı ok) – Paragrafın sonuna gider.
 • Ctrl + Del – İmlecin sağındaki sözcüğü sil.
 • Ctrl + Geri Al – İmlecin solundaki kelimeyi sil.
 • Ctrl + End – İmleci belgenin sonuna götürür.
 • Ctrl + Home – İmleci belgenin başına götür.
 • Ctrl + Boşluk – Vurgulanan metni varsayılan yazı tipine sıfırlayın.
 • Ctrl + 1 – Tek boşluklu çizgiler.
 • Ctrl + 2 – Çift boşluklu çizgiler.
 • Ctrl + 5 – 1.5 satır aralığı.
 • Ctrl + Alt + 1 Metni başlık 1 olarak değiştirin.
 • Ctrl + Alt + 2 Metni başlık 2 olarak değiştirin.
 • Ctrl + Alt + 3 Metni başlığa değiştir 3.
 • F1 – Yardımı açın.
 • Shift + F3 – Seçili metnin büyük / küçük harf durumunu değiştirir.
 • Shift + Ekle – Yapıştır.
 • F4 – Gerçekleştirilen son eylemi tekrarlayın (Word 2000+).
 • F7 – Seçilen metni ve / veya belgeyi yazım denetimi yapma.
 • Shift + F7 – Eşanlamlılar sözlüğünü etkinleştir.
 • F12 – Farklı kaydet.
 • Ctrl + S – Kaydet.
 • Shift + F12 – Kaydet.
 • Alt + Üst Karakter + D – Geçerli tarihi girin.
 • Alt + Üst Karakter + T – Geçerli saati girin.
 • Ctrl + W – Belgeyi kapat.

Excel kısayol tuşları listesi;

 • F2 – Seçili hücreyi düzenleyin.
 • F5 – Belirli bir hücreye git.
 • F7 – Seçilen metni ve / veya belgeyi yazım denetimi yapma.
 • F11 – Grafik oluştur
 • Ctrl + Üst Karakter +; – Geçerli saati girin.
 • Ctrl +; – Geçerli tarihi girin
 • Alt + Üst Karakter + F1 – Yeni çalışma sayfası ekle.
 • Shift + F3 – Excel formül penceresini açar.
 • Shift + F5 – Arama kutusunu aç
 • Ctrl + A – Bir çalışma sayfasının tüm içeriğini seçer.
 • Ctrl + B – Kalın vurgulanmış seçim.
 • Ctrl + I – Vurgulanan seçimi italik hale getirin.
 • Ctrl + C – Seçili metni kopyala.
 • Ctrl + V – Yapıştır
 • Ctrl + D – Dolgu
 • Ctrl + K – Bağlantı ekle
 • Ctrl + F – Bul ve değiştir seçeneklerini aç.
 • Ctrl + G – Git seçeneklerini aç.
 • Ctrl + H – Bul ve değiştir seçeneklerini aç.
 • Ctrl + U – Vurgulanan seçimin altını çizin.
 • Ctrl + Y – Seçili metnin altını çizin.
 • Ctrl + 5 – Üstü çizili vurgulanmış seçim.
 • Ctrl + O – Seçenekleri aç.
 • Ctrl + N – Yeni belge aç.
 • Ctrl + P – Yazdır iletişim kutusunu aç.
 • Ctrl + S – Kaydet.
 • Ctrl + Z – Son işlemi geri al.
 • Ctrl + F9 – Geçerli pencereyi simge durumuna küçültün.
 • Ctrl + F10 – Seçili pencereyi büyütür.
 • Ctrl + F6 – Açık çalışma kitapları / pencereleri arasında geçiş yapar.
 • Ctrl + Sayfa yukarı ve Sayfa Aşağı – Aynı belgedeki Excel çalışma sayfaları arasında geçiş yapın.
 • Ctrl + Sekme – İki veya daha fazla açık Excel dosyası arasında geçiş yapma
 • Alt + = – Yukarıdaki hücrelerin tümünü toplamak için formül oluşturun.
 • Ctrl + – Yukarıdaki hücrenin değerini geçerli hücreye girin.
 • Ctrl + Üst Karakter +! – Sayıları virgül biçiminde biçimlendirin.
 • Ctrl + Üst Karakter + $ – Numarayı para birimi biçiminde biçimlendirir.
 • Ctrl + Üst Karakter + # – Numarayı tarih biçiminde biçimlendirir.
 • Ctrl + Üst Karakter +% – Sayıyı yüzde biçiminde biçimlendir.
 • Ctrl + Üst Karakter + ^ – Sayıyı bilimsel biçimde biçimlendirin.
 • Ctrl + Üst Karakter + @ – Sayıyı saat biçiminde biçimlendirir.
 • Ctrl + (Sağ ok) – Metnin bir sonraki bölümüne gider.
 • Ctrl + Boşluk – Tüm sütunu seçin.
 • Üst Karakter + Boşluk – Satırın tamamını seçin.
 • Ctrl + W – Belgeyi kapat.

Outlook kısayol tuşları listesi;

  • Alt + S – E-postayı gönderin.
  • Ctrl + C – Seçili metni kopyala.
  • Ctrl + X – Seçilen metni keser.
  • Ctrl + P – Yazdır iletişim kutusunu aç.
  • Ctrl + K – Adres çubuğuna yazılan tam ad / e-posta.
  • Ctrl + B – Kalın vurgulanmış seçim.
  • Ctrl + I – Vurgulanan seçimi italik hale getirin.
  • Ctrl + U – Vurgulanan seçimin altını çizin.
  • Ctrl + R – Bir e-postayı yanıtla.
  • Ctrl + F – Bir e-postayı iletir.
  • Ctrl + N – Yeni bir e-posta oluşturun.
  • Ctrl + Üst Karakter + A – Takviminize yeni bir randevu oluşturun.
  • Ctrl + Üst Karakter + O – Giden kutusunu açın.
  • Ctrl + Üst Karakter + I – Gelen kutusunu açın.
  • Ctrl + Üst Karakter + K – Yeni bir görev ekleyin.
  • Ctrl + Üst Karakter + C – Yeni bir kişi oluşturur.
  • Ctrl + Üst Karakter + J – Yeni bir günlük girişi oluşturur.

WINKEY kısayollar listesi:

 • WINKEY + D – Masaüstünü diğer pencerelerin üstüne getirin.
 • WINKEY + M – Tüm pencereleri simge durumuna küçültün.
 • WINKEY + ÜST KARAKTER + M – WINKEY + M ve WINKEY + D tarafından yapılan küçültmeyi geri alın.
 • WINKEY + E – Microsoft Explorer’ı açın.
 • WINKEY + Sekme – Görev çubuğundaki açık programlar arasında geçiş yapın.
 • WINKEY + F – Windows Arama / Bul özelliğini görüntüleyin.
 • WINKEY + CTRL + F – Bilgisayar ara penceresini görüntüler.
 • WINKEY + F1 – Microsoft Windows yardımını görüntüleyin.
 • WINKEY + R – Çalıştır penceresini açar.
 • WINKEY + Duraklat / Ara – Sistem özellikleri penceresini açın.
 • WINKEY + U – Yardımcı program yöneticisini açın.
 • WINKEY + L – Bilgisayarı kilitleyin (Windows XP ve üzeri).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu